АНОТУВАННЯ ЛІТЕРАТУРИ

12

Слово “анотація” походить від латинського annotation, що означає примітка, зауваження, помітка.

Синоніми до слова анотація – коротка довідка, резюме, відгук.

Анотація – це довідково-інформаційний документ, який містить стислу характеристику змісту книги, статті, рукописного тексту (часто з їх критичною оцінкою). Іноді в анотації містяться короткі відомості про автора.

Анотація надає суттєву допомогу при доборі і вивченні літератури з певного питання, скорочує час на ознайомлення зі змістом самої роботи.

Реквізити:

1. Автор книги, статті, рукопису.

2. Назва роботи.

3. Жанр (підручник, довідник, навчальний посібник тощо).

4. Місце видання.

5. Назва видавництва.

6. Рік видання.

7. Кількість сторінок.

8. Текст (зміст анотації).

9. Призначення книги (іноді й статті).

ЗРАЗКИ АНОТАЦІЙ

Тараненко О.О. Українська мова і сучасна мовна ситуація в Україні // Мовознавство. – 2001.- №4.- С.3-19.

У статті розглянуто проблеми функціонування української мови в умовах сучасної мовної ситуації в Україні: чинники формування й розвитку її сучасного стану (з кінця 80-х рр.), мовну політику України на загальнодержавному й регіональному рівнях. Докладно проаналізовано ставлення до проблеми вживання української і російської мов різних політичних сил країни, зокрема під час виборчих компаній. Автор простежує зміни в застосуванні української мови різними верствами населення, вивчає сфери її поширення в суспільстві.

Значний інтерес становлять запропоновані першочергові заходи державної мовної політики.

Стаття стане у пригоді широкому загалові читачів, насамперед викладачам, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться проблемами української мови.

Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник для вищих

та серед. спец. навч. закладів. – К.: А.С.К., 2003. – 400 с.

У посібнику подано основні ознаки офіційно-ділового стилю та розглянуто писемну форму його реалізації – ділові папери. Наведено зразки документів, правил їх оформлення, завдання різного ступеня складності. Виклад основного матеріалу доповнюють словник ділової людини, правила орфографії та пунктуації в таблицях.

Для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться діловим мовленням.

Тугаєнко-Сєряк С.М. Довідник службовця. – К.: А.С.К.,

2000.- 416 с.

За добором матеріалу – це довідник диференційного типу. У ньому значну увагу приділено словам, словосполученням, правилам та варіантам слововживання, у використанні яких виникають вагання та труднощі.

У першій частині – теоретичній – розглянуто правила орфографії, пунктуації, стилістики та культури мови, які найчастіше стають предметом вагань та непорозумінь. У другій частині – довідниковій – подано короткий “Російсько-український словник сталих словосполучень”, “Короткий словник синонімів”, “Словник паралельних форм”. Додатки складаються із “Словника імен у кличному відмінку”, “Словника скорочень” та “Короткого словника назв документів”.Довідник розраховано на широкий загал користувачів, хоча найчастіше він стане у пригоді тим, хто працює з документами. Неабияку допомогу він надасть викладачам курсів культури мови, ділового мовлення та сучасної української літературної мови. Доступність та простота викладу роблять його зручним для використання учнівською та студентською молоддю, яка не має спеціальної лінгвістичної освіти.


СПИСОК СТАТЕЙ ДЛЯ РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА АНОТУВАННЯ[1]

1.658.012.011.56(06) А 22 Боровець, В. М. Вібраційні машини та вібротехнології в автоматизованому виробництві / В. М. Боровець, В. С. Шенбор, А. Л. Беспалов // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - Вип. 43. - С. 3-7

2. 658.012.011.56(06) А 22 Гурський, В. М. Розробка вібраційного живильника-змішавача з електромагнітним приводом / В. М. Гурський, Я. В. Шпак // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - Вип. 43. - С. 7-16 : схема, граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці статті

3. 658.012.011.56(06) А 22 Ланець О. С. Обгрунтування ефективності та параметричних особливостей високоефективних міжрезонансних вібраційних машин з електромагнітним приводом / О. С. Ланець, Т. І. Кочан, В. І. Лозинський // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - Вип. 43. - С. 17-32 : граф. - Бібліогр. наприкінці статті

4. 658.012.011.56(06) А 22 Сілін, Р. І. Вібраційне обладнання для кавітаційно-магнітної обробки води / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - Вип. 43. - С. 33-43 : рис., фото. - Бібліогр. наприкінці статті (34)

5. 658.012.011.56(06) А 22 Кусий, Я. М. Дослідження впливу режимів вібраційно-відцентрового зміцнення на геометричні параметри якості поверхні довгомірних циліндричних деталей / Я. М. Кусий, В. Г. Топільницький // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - Вип. 43. - С. 44-51 : рис., фото, граф. - Бібліогр. наприкінці статті (9)

6. 658.012.011.56(06) А 22 Гащук, П. М. Вплив нелінійного демпфування на резонансні явища гнучкого елемента механічного приводу / П. М. Гащук, І. І. Назар, Б. І. Сокіл // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - Вип. 43. - С. 61-65 : граф. - Бібліогр. наприкінці статті

7. 658.012.011.56(06) А 22 Дівеєв, Б. М. Взаємодія подовгастого елемента конструкціі з динамічними гасниками коливань маятникового типу з ударною масою / Б. М. Дівеєв, В. Я. Грицай, Т. Б. Коваль // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - Вип. 43. - С. 66-75 : граф. - Бібліогр. наприкінці статті (20)

8. 658.012.011.56(06) А 22 Пальчевський, Б. О. Багатокритеріальна оптимізація структури пакувальних автоматів / Б. О. Пальчевський, О. М. Шаповал // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - Вип. 43. - С. 115-120 : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці статті

9. 658.012.011.56(06) А 22 Фундаментальний аналіз динамічних характеристик крокових двигунів систем керування сучасних вантажопідйомних кранів / В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк [и др.] // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - Вип. 43. - С. 106-114 : граф. - Бібліогр. наприкінці статті (12)

10. 658.012.011.56(06) А 22 Таянов, С. А. Аналіз критеріїв для керування адаптивними вібраційними технологічними машинами / С. А. Таянов, Р. В. Чубик // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - Вип. 43. - С. 99-105 : граф., рис. - Бібліогр. наприкінці статті

11. 658.012.011.56(06) А 22 Таянов, С. А. Дослідження компресії на основі компонентного аналізу кластерів зображень штучного зору робота / С. А. Таянов // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - Вип. 43. - С. 94-98 : граф. - Бібліогр. наприкінці статті

12. 658.012.011.56(06) А 22 Мельничук, С. І. Досліження впливу розрядності АЦП на ефективність оброблення широкосмугових сигналів зі змінною ентропією в інформаційних каналах автоматизованих систем / С. І. Мельничук // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - Вип. 43. - С. 88-93 : граф. - Бібліогр. наприкінці статті

13. 658.012.011.56(06) А 22 Харченко, Є. В. Вплив податливості муфти привідного механізму на динаміку підіймального пристрою / Є. В. Харченко, С. Собковскі, Ю. Є. Носов // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - Вип. 43. - С. 80-87 : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці статті (14)

14. 658.012.011.56(06) А 22 Предко, Р. Я. Особливості розрахунку за тяговою здатністю автоматично регульованої клинопасової передачі з самозатяжними кільцями / Р. Я. Предко, В. Т. Павлище // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - Вип. 43. - С. 75-79 : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці статті

15. 06 Н 36 Національний університет "Львівська політехніка". Гаврильченко, О. В. Дослідження впливу розміру зерна абразиву на площинність притирів та деталей, які обробляються на вібровикінчувальних верстатах / О. В. Гаврильченко, В. О. Повідайло, В. М. Захаров // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Держ. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - № 642: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. - С. 3-7 : рис. - Библиогр. в конце ст.(3)

16. 06 Н 36 Національний університет "Львівська політехніка". Баб`як, Л. В. Стан проблеми інноваційного розвитку підприємств нафтопереробної галузі [] / Л. В. Баб`як, О. М. Мацяк, М. Я. Топилко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Держ. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - № 649: Логістика. - С. 8-11 : табл. - Бібліогр. наприкінці статті

17. 06 Н 36 Національний університет "Львівська політехніка". Довгунь, О. С. Концепція інформаційного забезпечення інвестиційного розвитку промислових підприємств [] / О. С. Довгунь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Держ. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - № 649: Логістика. - С. 44-49 : рис. - Бібліогр. наприкінці статті (15)

18. 06 Н 36 Національний університет "Львівська політехніка". Довбуш, Ю. Я. Тенденції розвитку ринку рекреаційних послуг [] / Ю. Я. Довбуш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Держ. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - № 649: Логістика. - С. 50-63 : табл., граф. - Бібліогр. наприкінці статті (11)

19. 06 Н 36 Національний університет "Львівська політехніка". Карий, О. І. Складові комплексу маркетингу в маркетингу міста: аналіз підходів до визначення [] / І. Карий // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Держ. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - № 649: Логістика. - С. 64-69 : табл. - Бібліогр. наприкінці статті (17)

20.06 Н 36 Національний університет "Львівська політехніка". Леонова, С. В. Маркетингове забезпеченя капіталізації людського потенціалу машинобудівного підприємства [] / С. В. Леонова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Держ. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - № 649: Логістика. - С. 90-96 : табл. - Бібліогр. наприкінці статті (9)


Зразок оформлення титульної сторінки

Севастопольський національний технічний університет

Кафедра українознавства, педагогіки та культурології

Звіт

про виконання індивідуального науково-дослідного завдання

(рецензія та анотація)

Виконав

студент І курсу

групи АВ-11

Петренко О. С.


3427535838576309.html
3427612038841617.html
    PR.RU™