Задача №1. Буровий розчин об’ємом VБ.Р =50 м3 і густиною rбр=1280 кг/м3 обробимо 1,5 % КМЦ

Буровий розчин об’ємом VБ.Р =50 м3 і густиною rбр=1280 кг/м3 обробимо 1,5 % КМЦ. Обробка виконувалася 5% водним розчином КМЦ густиною 1010 кг/м3. Яку кількість крейди вологістю 10% необхідно ввести в буровий розчин для відновлення його початкової густини.

Розв’язок:

Запропоновану задачу можна розв’язувати виходячи із 2-х умов:

а) із умови обробки бурового розчину на кінцевий об’єм, коли після обробки будемо мати в результаті об’єм більше 50 м3.

б) З умови обробки бурового розчину на початковий об’єм, коли після обробки в результаті отримаємо об’єм, що дорівнює початковому (вихідний об’єм) 50 м3.

Перша умова.

Для розв’язку задачі необхідно вивести робочу формулу на підставі відомих пропорцій.

Приймемо, що після обробки бурового розчину його об’єм становитиме:

Vк=VБ.Р.+DV, (26.4)

де Vк- кінцевий об’єм бурового розчину

VБ.Р – початковий об’єм бурового розчину

DV – об’єм 5-ти % водного розчину КМЦ

Таким чином

VБ.Р + DV – 100%

mкмс – n ,

тут mкмц – маса КМЦ, яка необхідна для обробки,

а n – кількість КМЦ в процентах.

, (26.5)

Оскільки обробка КМЦ здійснювалась водним розчином, то визначимо DV – об’єм 5-ти % водного розчину КМЦ. Для цього скористаємось наступною пропорційною залежністю:

m – 100 л

mкмц – DV,

де m – маса КМЦ в 100 л водного розчину заданої концентрації (m=5% для нашої задачі)

, (26.6)

Підставимо рівняння (2) в (3) і розв’яжемо його відносно DV.

, (26.7)

DV(m-n)= V­Б.Р · n

, (26.8)

Таким чином об’єм 5-ти процентного водного розчину становить:

а після обробки в наявності будемо мати

м3 бурового розчину.

Густина цього розчину буде становити:

кг/м3

Визначимо кількість крейди для відновлення початкової густини бурового розчину:

, (26.9)

де rобв – густина обважнювача, rкр=2900 кг/м3

rоб.р. – густина обважненого розчину, rоб.р=1280 кг/м3

rвих – густина розчину, що обважнюється, rвих=1200 кг/м3

Vб.р. – об’єм бурового розчину, який обважнюється, Vб.р.= 71,43 м3

а – вологість обважнювала в долях одиниць, а= 0,1

кг

Ця кількість крейди становить

На завершення розрахуємо додаткову к-ть 5-ти % водного розчину КМЦ на ці 4 м3.

Загальний об’єм розчину після обважнення становить:

71,43+4=75,43 м3

75,43 – DV/

71,43 – 21,43 5-ти % водного розчину КМЦ

Кінцевий об’єм 5-ти % водного розчину КМЦ:

м3

Використаємо перевірочний розрахунок, що густина після обробки і обважнення становила 1280 кг/м3.


3420657250144153.html
3420716970652565.html
    PR.RU™