ІІ. Розв’язати задачі на с. 24-25 П.С. Бебешко Основи профілактичної медицини

Предыдущая12345678910111213141516Следующая

Задача 1. Розв’язання:

Задача 4. Розв’язання:

ІІІ.Законспектувати у зошит матеріал з питань теми:

1) Відбір проб повітря аспіраційним методом із використанням аерозольних фільтрів, поглинальних приладів, електроаспіраторів.

2) Відбір проб повітря вакуумним способом.

3) Відбір проб повітря обмінним способом.

4) Відбір проб повітря в гумові камери, мокрим способом.

5) Визначення вмісту токсичних речовин у повітрі за допомогою газоаналізаторів.

ІV.Підготуйте реферат за зразком (мультимедійну презентацію або санбюлетень) на одну з тем:

4. Негативні наслідки впливу випаровувань ртуті на організм людини. Профілактика, дії та міри першої допомоги при отруєнні парами ртуті.

5. Температурна інверсія. Смог. Можливий вплив на самопочуття та здоров’я людини.

6.Патологічні зміни організму під дією підвищеного та зниженого тиску. Використання підвищеного (зниженого) тиску у медицині.

7. Геліометеотропні реакції організму. Вплив погоди, клімату на самопочуття людини. Акліматизація. Кліматотерапія.

V.Дайте відповідь на тестові питання з теми заняття.

Оцінка та підпис викладача_________________________________________


Тестові завдання з теми: «Гігієна повітря» (0,26):


1. Вкажіть норму температури повітря для організму людини:

– 20-25ºС

– 17-21ºС

– 18-22ºС

– 26-37ºС

2. Вкажіть оптим. значення віднос. вологості повітря в приміщенні для організму людини:

– 100%

– 40-80%

– 18-22%

– 30-60%

3. Вкажіть оптимальне значення швидкості руху повітря в приміщенні для організму людини:

– 0,1-0,3 м/с

– 5-10 м/с

– 1-3 м/с

– 10-12 м/с

4. Вкажіть значення атмосферного тиску на рівні моря на широті 45 гр.:

– 760 мм рт. ст. (1013 гПа)

– 760 гПа (1013 мм рт. ст.)

– 760 мм (101300 гПа)

– 760Па (1013 гПа)

5. Вкажіть кількість кисню в атмосферному повітрі:

– 0,1%

– 78%

– 21%

– 0,003%

6. Вкажіть газ в атмосферному повітрі, який захищає від шкідливого ультрафіолетового випромінювання:

– кисень

– вуглекислий газ

– азот

– озон

7. Вкажіть, від чого залежить нормування параметрів мікроклімату приміщення:

– від призначення приміщення

– від орієнтації приміщень

– від затіненості вікон

– від поверху

8. Вкажіть, із збільшенням якого газу в повітрі пов’язане виникнення «парникового ефекту»:

– озон

– водень

– азот

– вуглекислий газ

9. Вкажіть, де відмічається різке зниження атмосферного тиску:

– над рівнем моря

– на земній поверхні

– на висоті

– під товщею води

10. Вкажіть, яке захворювання може виникати під дією на орг.-м зниж. атмосферного тиску:– кесонна хвороба

– туговухість

– куряча сліпота

– висотна хвороба

11. Вкажіть, до яких наслідків може призвести дія на організм зниженої температури:

– перегрівання, тепловий удар

– запаморочення, втрата свідомості

– переохолодження, обмороження

– замерзання, підвищення артеріального тиску

12. Вкажіть прилад для вимірювання вологості повітря:

– анемометр

– психрометр

– барограф

– кататермометр

13. Для вимірювання температури повітря протягом тривалого часу використовують:

– гігрограф

– термометр

– анемометр

– термограф

14. При якій швид. руху повітря в закр. приміщенні людина буде відчувати протяг?

– 0,01 м/с

– 0,1 м/с

– 0,3 м/с

– 0,5 м/с

15. Вміст СО2 у повітрі приміщення не повинен перевищувати:

– 0,01%

– 1%

– 0,1%

– 0,01%

16. Вкажіть прилад для реєстрації коливань вологості повітря протягом певного часу:

– барограф

– гігрометр

– гігрограф

– термограф

17. Найбільшу к-ть тепла людина віддає через:

– органи дихання

– шкіру

– органи виділення

– нагрівання оточуючих предметів

18. Співвідношення абс. та мак. вологості повітря в момент спостереження, виражене у відсотках, називається:

– абсолютна вологість

– максимальна вологість

– дефіцит насичення

– відносна вологість

19. В яких випадках виникає кесонна хвороба?

– при підйомі в гори

– при інтенсивному сонячному опроміненні

– при опусканні під товщу води

– при швидкому підйомі з глибини на поверхню


3419054932930135.html
3419109122668922.html
    PR.RU™